Duplex омекотителни инсталации A-D-M-Rx-Kr

Duplex омекотителни инсталации A-D-M-Rx-Kr

Статус: Доставка

Уникален номер: A-D-M-Rx-Kr

Кратко описание

Производител: Krausen

Duplex омекотителни инсталации A-D-M-Rx-Kr

Duplex омекотителни инсталации с управление по обем, производство на Runxin.

Омекотителни инсталации със средна производителност с приложение в промишлеността. На места където е необходимо непрекъснато подаване на омекотена вода.Двете колони работят в паралел, когато едната
колона е в регенерация, втората подава омекотена вода.
Инсталациите се изграждат на модулен принцип, което позволява, при необходимост да се добавят още колони в паралел.
Консумативи:
Трансформаторът е с мощност 2* 4W
Разходът на сол за една регенерация е -120 до 180 г сол / л смола

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА
I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменна колона – 2бр.
I.2. Управляващи глави – които са напълно автоматизиран работен орган
изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип „Силен катионит“.
I.4.Съд за солеви разтвор

II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор.
Регенерационният процес е с продължителност до 150 мин.
– включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа
концентрацията на реагент в колоната.
II.3.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
II.4. Бърза промивка.
Регенерацията е тип „проточна “ и се осъществява слой по слой от
горе до дъното на колоната.
Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

  • Съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
  • Перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
  • Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
  • Общо солесъдържание – до 1000мг/л;
  • Цветност – не повече от 30 градуса;
  • Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
  • Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Котелни инсталации– Системи за обратна осмоза.
  • Производство с непрекъснат процес на работа.
  • Охладителни системи.

ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА
са ориентировъчни.
Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа.При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на
йонообмена и пад на налягането в системата.
Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално
часовият разход (м3/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната,
не трябва да превишава 25м/ч, за да сепостигне пълно омекотяване.
Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият
дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем
инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често,
което ще амортизира управляващите глави.
Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:
– химически анализ на водата;
– обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
– максимално часов разход на вода в м ³/ч;
– средно дневен разход на вода в м ³/ден;
– работни часове;– област на използване(битови,технологични нужди, котелни инсталации и др.
– специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

Спецификация

 

 

 

ТИП MIDDLE A-D-100-Rx A-D-125-Rx A-D-150-Rx A-D-200-Rx
Обем смола /л/ 2*100 2*125 2*150 2*200
Максимален дебит м³/h 2*4.5 2*5,5 2*7.0 2*9.5
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 2*200 2*250 2*300 2*400
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Тип управляваща глава RX-63-А-DVS RX-74-A-DVS RX-74-A-DVS RX-74-A-DVS
Работно налягане /Bar/ 1,5-6 1.5-6 1.5-6 1.5-6
Максимална работна температура °С 40 40 40 40
Размери (H*W*L)m 1.89*0.92*1.24 1.93*0.97*1.33 1.98*1,24*1.49 1.89*1,40*1.68
Тегло /кг/ 280 330 380 480