Инсталаций за отнемане на арсен.

Арсенът естествено присъства на високи нива в подземните води на редица държави. Арсенът е силно токсичен в неорганичната му форма. Замърсената вода, използвана за пиене, приготвяне на храна и напояване на хранителни култури, представлява най-голямата заплаха за общественото здраве. Дългосрочната експозиция на арсен в питейна вода и храна може да причини рак и кожни лезии. Той също така е свързан с ефекти на развитието, сърдечно-съдови заболявания, невротоксичност и диабет.
Най-важното действие в засегнатите общности е предотвратяването на по-нататъшно излагане на арсен чрез осигуряване на безопасно водоснабдяване. В тази категория ще намерите няколко вида инсталации за премахване на арсен от питейната вода с адсорбент  GEN 102 –Гранулиран железен хидроксид за отстраняване на арсен от питейната вода.GEH 102 е базиран на високоефективен адсорбент – гранулиран железен хидроксид. Произведен по  патентован производствен процес, специално разработен за селективно отстраняване на арсен от питейната вода.Признат за високото си качество и чистота, адсорбента GEH 102 отговаря на всички изисквания на DIN EN 15029 за пречистване на питейна вода. В допълнение продукта  е сертифициран в съответствие със стандарт NSF / ANSI 61.