Сдвоени омекотителни системи AF-D-Magnum-GE

Duplex омекотителни инсталации AF-D-Magnum-GE

Статус: Доставка

Уникален номер: AF-D-Magnum-GE

Кратко описание

Производител: Peintair

Дуплекс омекотителните нсталации тип AF-D-Magnum-GE,

 с управляващи глави
Logix Magnum/764 подават непрекъснато омекотена вода.
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА
I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменни колони – 2бр.
I.2. Управляващи глави – които са напълно автоматизиран работен орган изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип “Силен катионит”.
I.4.Тръбна арматура – PVC или ABS.
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор.Двете глави работят в паралел – при достигане на капацитет за регенерация – едната глава е в регенерация а другата в работен режим.Регенерационният процес е с продължителност до 120мин.
– включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа концентрацията на реагент в колоната.

II.3. Бавна промивка.
II.4. Бърза промивка.
II.5.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
Регенерацията е тип “проточна ” и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната.
Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:
– съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
– перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
– обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
– общо солесъдържание – до 1000мг/л;
– цветност – не повече от 30 градуса;
– отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
– съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Котелни инсталации
– Системи за обратна осмоза
– Производство с непрекъснат режим на работа

ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА
са ориентировъчни.

Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа.
При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на
йонообмена и пад на налягането в системата.
Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната,
не трябва да превишава 25м/ч, за да сепостигне пълно омекотяване. Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем
инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често,
което ще амортизира управляващите глави.
Ако имате съмнение в правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:
– химически анализ на водата;
– обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
– максимално часов разход на вода в м ³/ч;
– средно дневен разход на вода в м ³/ден;
– работни часове;
– област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.
– специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

Спецификация

 

 

ТИП BIG AF-D210-GE AF-D300-GE AF-D500-GE AF-D700-GE AF-D1000-GE
Обем смола 2*420 2*600 2*1000 2*1400 2*2000
Максимален дебит м³/h 6.5/9.2 9.0/12.0 14.2/20.5 20.5/26.5 28.5/40.0
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 2*420 2*600 2*1000 2*1400 2*2000
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,5 1.1-2.1 1.1-2.1 1.1-2.1 1.1-2.1
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Максимална работна температура °С 40 40 40 40 40
Колони тип 21*60 24*69 30*72 36*72 42*78
Размери на инсталацията (H*W*L)м 1.77*1,53*1.86 2.00*1.70*1.97 2.10*2.02*2.61 2.10*2.72*2,77 2.25*2.92*3.10
Тегло /кг/ 640 930 1460 2070 2120