Duplex омекотителни инсталации AF-D-Performa-GE -100

Duplex омекотителни инсталации AF-D-Performa-GE -130

Статус: Доставка

Уникален номер:

Кратко описание

Работно налягане -1.8-8.0 Bar
Работна температура – 2-45°С
Обем смола -2-130л
Максимална производителност:2*4.5м³/час

Duplex омекотителни инсталации AF-D-Performa-GE-130.

Дуплекс омекотителните нсталации тип AF-D-Performa-GE-130 с управляващи глави  Logix Performa/764 подават непрекъснато
омекотена вода.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА

I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменни колони – 2бр.
I.2. Управляващи глави – които са напълно автоматизиран работен орган
изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип “Силен катионит”.
I.4.Тръбна арматура – PVC или ABS.
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на
сигнал от оператор.Двете глави работят в паралел – при достигане на
капацитет за регенерация – едната глава е в регенерация а другата в
работен режим.Регенерационният процес е с продължителност до 160мин.
– включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден
инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа
концентрацията на реагент в колоната.
II.3. Бавна промивка.
II.4. Бърза промивка.
II.5.Допълване на резервоара за солеви разтвор.Регенерацията е тип “проточна ” и се осъществява слой по слой от
горе до дъното на колоната.Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки единмомент при увеличаване на потребностите от омекотена вода можеда се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

  • Съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
  • Перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
  • Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
  • Общо солесъдържание – до 1000мг/л;
  • Цветност – не повече от 30 градуса;
  • Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
  • Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Котелни инсталации.
  • Системи за обратна осмоза.
  • Производство с непрекъснат режим на работа.

ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА  са ориентировъчни.

Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа.При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост найонообмена и пад на налягането в системата.Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максималночасовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната,не трябва да превишава 25м/ч, за да сепостигне пълно омекотяване.Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимиятдебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако избереминсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често,което ще амортизира управляващите глави.Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:
– химически анализ на водата;
– обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
– максимално часов разход на вода в м ³/ч;
– средно дневен разход на вода в м ³/ден;
– работни часове;
– област на използване(битови нужди, технологични нужди, котелни и др.
– специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

Спецификация

Тип  AF-D-Performa-GE -130
Обем смола 2*130л
Максимален дебит м³/час 4.5/9.0
Обработена вода между две регенерации м³/1°dH 2*260.0
Пад на налягане 0.8-1.5Bar
Захранване 220V/50Hz
Работно налягане 1.8-8.0Bar
Работна температура 2-45°С
Колони тип 16/65″
Размери (H*W*L)м 1.90*1.17*1.58
Тегло 320кг