Автоматични омекотителни инсталации AF -Magnum-GE

Автоматични омекотителни инсталации AF -Magnum-GE

Статус: Доставка

Уникален номер: AF-Magnum-GE

Кратко описание

Производител: Peintair

  Автоматични омекотителни инсталации   AF-Magnum-GE.

Суправляващи  глави Logix Magnum 298/764 с управление по обем.
I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменна колона – 1бр.
I.2. Управляваща глава – която е напълно автоматизиран работен орган, изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип “Силен катионит”.
I.4.Тръбна арматура – PVC или ABS.
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор.Регенерационният процес е с продължителност  до 160мин и включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.<
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа концентрацията на реагент в колоната.
II.3. Бавна промивка.
II.4. Бърза промивка.
II.5.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
Регенерацията е тип “проточна ” и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната.
Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:
– съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
– перманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
– обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
– общо солесъдържание – до 1000мг/л;
– цветност – не повече от 30 градуса;
– отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
– съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.
ПРИЛОЖЕНИЕ
– Котелни инсталации
– Системи за обратна осмоза
– Производство с вепрекъснат режим на работа
ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТА са ориентировъчни.
Правилният подбор на омекотителната система е много важен за работата и. При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата. Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч, за да се постигне пълно омекотяване.
Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият
дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващата глава.
Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:
– химически анализ на водата;
– обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
– максимално часов разход на вода в м ³/ч;
– средно дневен разход на вода в м ³/ден;
– работни часове;
– област на използване(битови, технологични нужди,  котелни инсталации и др.
– специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

 

Спецификация

 

 

 

ТИП BIG AF-210-GE AF-300-GE AF-500-GE AF-700-GE AF-1000-GE
Обем смола 210 300 500 700 1000
Максимален дебит м³/h 9.2 12.0 20.5 26.5 26.5
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 420 600 1000 1400 2000
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,5 1.1-2.1 1.1-2.1 1.1-2.1 1.1-2.1
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Максимална работна температура °С 40 40 40 40 40
Колони тип 21*60 24*69 30*72 36*72 42*78
Размери на инсталацията (H*W*L)м 1.77*0,76*1.00 2.00*0,85*1.00 2.10*1.02*1,30 2.10*1.36*1.37 2.25*1.50*1.60
Тегло /кг/ 320 465 730 1035 1060