Duplex омекотителни инсталации AF-D-GE
омекотителна инсталация-дуплекс

Duplex омекотителни инсталации AF-D-GE

Статус: В наличност

Уникален номер: AF-D-GE

Кратко описание

Производител: Pentair
За възможните варианти за избор-вижте спецификацията.

Duplex омекотителни инсталации AF-D-GE

Дуплекс омекотителните нсталации тип AF-D-GE с управляващи глави Logix 255/764 подават непрекъснато омекотена вода.

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП НА РАБОТА

I. Системата съдържа:
I.1. Йонообменни колони – 2бр.
I.2. Управляващи глави – които са напълно автоматизиран работен орган изпълняващ всички работни процеси и процесите по регенерация.
I.3.Високоефективни смоли, тип “Силен катионит”.
I.4.Тръбна арматура – PVC или ABS.
II.Регенерация
Регенерацията на смолите се извършва автоматично или при подаване на сигнал от оператор.Двете глави работят в паралел – при достигане на капацитет за регенерация – едната глава е в регенерация а другата в работен режим.Регенерационният процес е с продължителност до 120мин.- включва следните операции:
II.1 Разрохкване на смолите.
II.2.Засмукване на регенериращият разтвор – осъществява се от вграден
инжектор / тръба на Вентури/ в Управляващата глава, който поддържа
концентрацията на реагент в колоната.
II.3. Бавна промивка.
II.4. Бърза промивка.
II.5.Допълване на резервоара за солеви разтвор.
Регенерацията е тип “проточна ” и се осъществява слой по слой от горе до дъното на колоната. Системата се изгражда на модулен принцип – т.е. – във всеки един момент при увеличаване на потребностите от омекотена вода може да се добави един или няколко модула в паралел.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДЯЩАТА ВОДА:

 • Съдържание на желязо във водата – не повече от 0,5мг/л;
 • Пперманганатна окисляемост – не повече от 5,0 мг О2/л;
 • Обща твърдост – до 20мг. екв./л. (56 ° H);
 • Общо солесъдържание – до 1000мг/л;
 • Цветност – не повече от 30 градуса;
 • Отсъствие на нефтопродукти, сероводород, сулфати;
 • Съдържание на свободния, активен хлор – не повече от 1мг/л.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Котелни инсталации.
 • Системи за обратна осмоза.
 • Производство с вепрекъснат режим на работа

ВАЖНО! Параметрите в СПЕЦИФИКАЦИЯТАса ориентировъчни. Правилният подбор на омекотителната система е много важен за правилната и работа.При подбора, трябва да се има пред вид твърдостта на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата.Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч, за да се постигне пълно омекотяване. Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващите глави. Ако имате съмнение н правилният избор на инсталация, ние ще Ви помогнем с удоволснвие.
Моля да ни изпратите по – e-mail следните данни:

 • Химически анализ на водата;
 • Обща твърдост на водата в мг. екв/л или ° H;
 • Максимално часов разход на вода в м ³/ч;
 • Средно дневен разход на вода в м ³/ден;
 • Работни часове;
 • Област на използване(битови,технологични нужди, котелни инсталации и др.
 • Специфични изисквания на инсталацията използваща омекотена вода.

Спецификация

 

ТИП MIDDLE A-D-15-GE A-D-25-GE A-D-35-GE A-D-45-GE
Обем смола/л/ 15 25 35 45
Максимален дебит м³/h 1.5/3 1.8/3.6 2.0 2.3
Обработена вода между две регенерации /м³/°H 2*30 2*50 2*70 2*90
Пад на налягане /Bar/ 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0 0,8-1,0
Захранване 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
Работно налягане /Bar/ 1,8-8 1.8-8 1.8-8 1.8-8
Максимална работна температура °С 40 40 40 40
Колона тип 8*35 8*44 10*44 10*54
Размери на инсталацията (H*W*L)/м/ 1,08*0.59*1.06 1,34*0.83*1.29 1,34*0.83*1.29 1,60*0.83*1.29
Тегло /кг/ 52 72 92 112