ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ
Метален вкус Ниско pH – 3-5.5 – Инсталации или филтриращи елементи със Calcit или Corosex
Наличие на олово или мед
Индустриални отпадни води,консерванти за дърво,медни водопроводни инсталации
KDF филтър
Системи за обратна осмоза
– Електродиализа
Наличие на желязо – Филтриращи елементи или инсталации за отнемане на желязо
– Оксидиране с хлор диоксид или хидроген пероксид – последвано от механична филтрация
Системи за обратна осмоза
Механични примеси,мътност Суспендираните вещества в повърхностните води Механични филтри
Неприятен вкус и мирис Съдържание на основно безвредни органични вещества Филтри с активен въглен
Леко солен вкус Високо съдържание на Na. Системи за обратна осмоза
– Дестилация
Миризма на химикали Отпадни индустриални води се просмукват и попадат в питейните води Системи за обратна осмоза
Водата има неприятен вкус и се разпенва Просмукване на септични отпадъци в подземните води Системи за обратна осмоза
Мирис на развалени яйца Наличието на сероводород – Дозиране на хлор диоксид или хидроген пероксид – 3мл хлор – 1мл H2S – последвано от филтър или инсталация с активен въглен
Сулфати -Инсталации със смоли силен анионит
Системи за обратна осмоза
Мирис на хлор Предозиране на хлор при дезинфекция на водата Филтри с активен въглен
KDF филтър
Водата оставя червено-кафяви петна по дрехите Наличие на желязо – Филтриращи елементи или инсталации за отнемане на желязо
– Оксидиране с хлор диоксид или хидроген пероксид – последвано от механична филтрация
Системи за обратна осмоза
Отлагане на котлен камък Водата е много твърда Омекотителни инсталации
Водата е синьо-зелена Наличие на голямо количество СО2. – Дейонизация
– Повишаване рН на водата над 8,5
Арсен – макс.0,010мг/л Просмукване на отпадни води от металургия,стъклопроизводство, електроника – Активен въглен – отнема 40-70%
– Инсталации със смоли анионит -90-100%
Системи за обратна осмоза-90%
– Дестилация -100%
Азбест Използване на етернитови тръби във водопровдните системи Системи за обратна осмоза
Филтри с активен въглен
Барий – макс. 2мг/л Проникване на пигменти, епоксидни смоли Омекотителни инсталации
Системи за обратна осмоза
– Електродиализа
Бактерии /колиформи Проникване от септични ями,замърсявания от хора и животни – Микрофилтрация – 02,мк
– Третиране с хлор диоксид
UV стерилизация
Кадмий макс. 0,005мг/л Корозирали поцинковани тръби, батерии, бои Омекотителни инсталации– при много ниско надвишаване на нормите
Системи за обратна осмоза– 90%
– Електродиализа
Хром макс. 0,05мг/л Отпадъчни води от мини,галванопластика, пигменти Системи за обратна осмоза– 95-97%
– Дестилация
Ешерихия коли Проникване от септични ями,замърсявания от хора и животни UV стерилизация
Флуориди – макс.1,5мг/л Изкуствени торове, отпадъчни продукти от производство на алуминии Системи за обратна осмоза– 93-95%
– Инсталации за отнемане на флуориди
Филтри с активен въглен– в зависимост от съдържанието
Алуминий Проникване от отпадни промишлени води Системи за обратна осмоза
– Дестилация
– Електродиализа
Амоняк Проникване от септични ями,замърсявания от хора и животни – Хлориране
– Дегазификация
Манган Отпадъчни промишлени води – Инсталации за отнемане на Манган
Системи за обратна осмоза
Хлориди Естествена съставка на водата – основно в комбинация с калции, магнезии и натрии Системи за обратна осмоза
– Дестилация
Нитрати Изкуствени торове – Системи за отнемане на нитрати
Системи за обратна осмоза
Пестициди Изкуствени торове Филтри с активен въглен
KDF филтър
Системи за обратна осмоза
Легионела Пръчковидна бактерия, развиваща се в тръбопроводните мрежи Третиране с хлор диоксид
– Ултрафилтрация
Системи за обратна осмоза
Вируси Вирусът е малък инфекциозен агент, който се възпроизвежда само в живите клетки на други организми Третиране с натриев хипохлорид – задължителен контакт с обработваната вода – 30 мин.
Третиране с хлор диоксид
UV стерилизация
– Озониране