Механични бързо почистващи се филтри с редуцир вентил.
Комбинацията от бързопочистващ се филтър с редуцир вентил, позволява да предпазите редуцир вентила от повреда от механичните примеси във водата.
Механичните бързо почистващи се филтри за вода, са с постоянен филтърен елемент. По този начин се намалят разходите за консумативи. Не е необходимо да се спира водата за да се почисти филтърът. Отваря се крана в долната част на филтъра за няколко секунди и събраните примеси се изхвърлят на канал. Основното приложение на бързо-почистващите се филтри е като първа степен в каскадна филтрация, което води до по-рядка смяна на финият филтриращ елемент. Намират приложение във всички водопроводни системи, където изискванията за механична филтрация не са много високи.