Комбинацията от бързопочистващ се филтър с редуцир вентил, позволява да предпазите редуцир вентила от повреда от механичните примеси във водата.