Дозиращи системи

Дозиращите системи са широко разпространени в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води, филтрирането на течности и обратна осмоза,обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните
и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната,млечната и месната индустрии и др.

 • Дозиращи помпи

  Дозиращи помпи (12)

  Дозиращи помпи

  Eлектромагнитните дозиращи помпи се отличават с голям диапазон на приложение, с доказана надеждност и качество. Те дават идеално решение за дозиране на различни химически продукти. Дозиращите помпи са широко разпространени в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води, филтрирането на течности и обратна осмоза, обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др. Има два варианта на дозиране: - Пропорционални дозиращи помпи DLX –VFT– управление с подаване на сигнал от импулсен водомер - Дозиращи помпи с ръчно управление –DLX-MA -дава възможност за регулиране чрез потенциометър от 0-20% и от 0 до 100%.
 • Дозиращи системи комплект

  Дозиращи системи комплект (6)

  Дозиращи системи комплект.

  Дозиращите системи комплект са в два варианта:
  • Дозиращи системи комплект с пропорционално дозиране, чрез управление с импулсен водомер,които дават възможност за прецизно дозиране, при променлив поток.Комплектът съдържа: Електромагнитна дозираща помпа  DLX-MA 01-15, импулсен водомер,съд за реагенти и датчик за ниво.
  • Дозиращи системи с ръчно управление.Намират приложение при дозиране на реагенти в системи с постоянен поток., където може да се приложи процентно дозиране. Комплектът съдържа: Електромагнитна дозираща помпа с ръчно управление DLX-MA 01-15, съд за реагенти.
 • ИМПУЛСНИ ВОДОМЕРИ -CB-GMB-RP-R

  ИМПУЛСНИ ВОДОМЕРИ -CB-GMB-RP-R (4)

  ИМПУЛСНИ ВОДОМЕРИ -CB-GMB-RP-R

  Импулсните водомери -CB-GMB-RP-R са елемент от пропорционалните дозиращи системи. Чрез тях се осигурява висока прецизност на дозиране на реагентите. Импулсните водомери -CB-GMB-RP-R подават сигнал към дозиращата помпа на 10л преминал поток през тръбната система.
 • РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА ХИМИКАЛИ

  РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА ХИМИКАЛИ (2)

  РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА ХИМИКАЛИ

  Резервоарите за химикали, са основна част от дозиращите системи. Дозиращата помпа засмуква реагента от резервоара и го дозира в тръбната система.