Инсталациите за отнемане на желязо, манган и арсен с управление с ръчен трипътен кран,което е удобство на места, където ел.захранване не е възможно.Инсталациите са заредени със специално разработена среда Katalox Light® , произведена по уникална технология за покритие на ZEOSORB с MnO2. Чрез този метод, медията е много по-лека,с много по- голяма повърхност и с по-дълъг живот в сравнение с останалите медии.Katalox Light® също така ефективно редуцира арсен, цинк, мед, олово.За отстраняване на много висока концентрация на елементите е препоръчително да се използва H2O2 като окислител.
Средата се подменя в период 7-10 години.