Озониране на въздух.

Озонаторът е уред за здраве с многостранно приложение. Активният кислород се нарича озон, чиято молекула се състои от 3 атома кислород. При обичайна температура озонът е газ, който има свеж мирис и синкав цвят. Обикновено след дъжд хората чувстват свежестта на въздух, тъй като той се насища на озон с ниска концентрация. След озониране на помещенията, се увеличава концентрацията на кислород във въздуха и се унищожават бактерии и вируси.
В света отдавна е признато, че озонът е най-чистият и ефективен агент за дезинфекция.
Внимание: Предозирането с озон е опасно за здравето. За да избегнете това, спазвайте итструкцийте за работа с озонатора.
• Затворете желаната зона, която ще третирате.
• Изведете всички обитатели и домашни любимци.
• Поставете устройството възможно най-близо до източника на миризма.
• В такива среди като мотели, които имат индивидуални системи за отопление и охлаждане, включете вентилатора на рециркулация.
Настройте таймера на желаното време и излезте от стаята.
След изтичане на зададеното време изчакайте 40 минути преди да влезете отново в третираното пространство.
След влизане отново в помещението – проветрете добре.