Дозиращи системи комплект.

Дозиращите системи комплект са в два варианта:

 • Дозиращи системи комплект с пропорционално дозиране, чрез управление с импулсен водомер,които дават възможност за прецизно дозиране, при променлив поток.Комплектът съдържа: Електромагнитна дозираща помпа  DLX-MA 01-15, импулсен водомер,съд за реагенти и датчик за ниво.
 • Дозиращи системи с ръчно управление.Намират приложение при дозиране на реагенти в системи с постоянен поток., където може да се приложи процентно дозиране. Комплектът съдържа: Електромагнитна дозираща помпа с ръчно управление DLX-MA 01-15, съд за реагенти.
 • ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ КОМПЛЕКТ С УПРАВЛЕНИЕ С ИМПУЛСЕН ВОДОМЕР

  ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ КОМПЛЕКТ С УПРАВЛЕНИЕ С ИМПУЛСЕН ВОДОМЕР (4)

  Дозиращите системи комплект с пропорционално дозиране, чрез управление с импулсен водомер,дават възможност за прецизно дозиране, при променлив поток. Използват се в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води – дозиране на натриев хипохлорит и хлор диоксид, обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др.
 • ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ-КОМПЛЕКТ

  ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ-КОМПЛЕКТ (2)

  ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ С РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ-КОМПЛЕКТ

  Дозиращи системи с ръчно управление - комплект.Комплектът съдържа: Електромагнитна дозираща помпа с ръчно управление DLX-MA 01-15, съд за реагенти и датчик за ниво. Намират приложение за дозиране на различни течности и химикали, там където потокът е постоянен, както например в системите за обратна осмоза, пълначни машини, производствени линии с постоянно потребление.