Регулатори на налягане, сензори за теч в системата.

Високото налягане във водопроводната мрежа, може да причини повреда на филтриращата система или теч, който може да доведе до скъп ремонт. За да предотвратим тези неприятности е препоръчително да се монтират регулатор на налягане и сензор за теч.