Автоматични омекотителни системи-Компакт

Брой жители Твърдост -°dH *Месечен разход/м³/
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
3 A-10-Rx-CE A-10-Rx-CE A-20-Rx-CE A-20-Rx-CE A-25-Rx-CE 21.6
4 A-10-Rx-CE A-20-Rx-CE A-20-Rx-CE A-25-Rx-CE A-25-Rx-CE 28.8
5 A-10-Rx-CE A-20-Rx-CE A-20-Rx-CE A-25-Rx-CE 36.0

*Изчислен на база разход 240л/ден на човек съгласно нормите по Наредба №14.
Данните за месечният разход на вода са ориентировъчни.При всеки потребител месечният разход е различен, т.е. при избора на омекотителна инсталация, можете да се ориентирате – не само по броя живущи, но и по месечният разход.