Инсталации с активен въглен -с ръчна промивка AC-М-Kr.

Инсталацията с активен въглен е с управление с ръчен трипътен кран.Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.Прехвърлянето на отделните позиции се извършва ръчно.
Препоръчителни стойности на времето за промиване.
ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИНСТАЛАЦИЯ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН?

Хлорът реагира с всички органични вещества, но особено с чувствителните биохимикали от типа на ненаситените масла,холестерола и витамините. Тази реакция се случва, когато храната е измита или приготвена, когато хлябът е готов, когато търговските фруктови сокове или млякото от соя се приготвят с такава вода, и същото това се случва във вашето тяло, ако пиете хлорирана вода.Всички или болшинството хлорни органични съединения, които са тествани показват, че са вредни за здравето.Факт е също, че нашият черен дроб не е пригоден да неутрализира хлорните химикали. Разглеждането на всички тези факти заедно, води до неизбежното заключение, че хлорираната вода уврежда нашето тяло,макар и неизвестно до каква степен.