INSTANT I-SOFT с добавка на силно концентрирани инхибитори на котлен камък, инхибитори на корозия, дисперсанти, поглъщащи кислород (летливи и нелетливи), биоциди (окисляващи и неокисляващи) за всякакви жилищни, промишлени или търговски приложения са доказано най-добрите екологично чисти и безопасни продукти, налични в индустрията за пречистване на вода.

 • Реагент I-SOFT-DW

  Реагент I-SOFT-DW (2)

  Реагент I-SOFT-DW

  Продуктът – е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за питейна вода и хранителни цели. INSTANT I-SOFT –DW е сертифициран по стадарта NSF 60 за храни и напитки. Продуктът INSTANT I-SOFT –DW е комбинация от специфични минерални соли за обработка питейна вода с комбинирано антикорозионно и антинакипно действие. За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –DW се предлага в разфасовки по 1 кг в прахообразен вид. В зависимост от дозиращите системи се определя и пропорцията на разреждане на препарата. При използване на дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –DW се разтваря в 20л вода. При твърдост до 10°dH -се дозира 40мл/м³. При твърдост над 10°dH – се дозира -60мл/м³. Максимална работна температура - 90°С.
 • Реагент I-SOFT-NB

  Реагент I-SOFT-NB (2)

  Продуктът I-SOFT-NB– е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък, предпазване от корозия и биофилм, там където в захранващата вода има наличие на голямо количество силикати и сулфати. Намира приложение за охладителни кули, водогрейни котли, климатични инсталации. За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –NB се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид. От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 50 мл/м³ и дава много добри резултати при наличие на силикати в обработваната вода до 300мг/л. Продуктът е напълно биоразградим. Дозирането се извършва чрез дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –NB се разтваря в 20л вода.
 • Реагент I-SOFT-OB

  Реагент I-SOFT-OB (1)

  Реагент I-SOFT-OB Продуктът I-SOFT-OB е разработен за шоково третиране на тръбни системи. Реагентът I-SOFT-OB е много силен биоцид, с окислителен потенциал - 1,8. В сравнение с хлора и хлор диоксид, чиито окислителен потенциал е съответно 1,36 и 1,96. В охладителните кули,където има бактериално замърсяване и наличие на легионела, продуктът-I-SOFT-OB е най- доброто решение. За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –OB се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид. От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 50 мл/м³. Внимание: Продуктът INSTANT I-SOFT –OB се прилага в пропорция 1:3 с продуктът INSTANT I-SOFT –NB. 1. Приготвя се 100л 5% разтвор на INSTANT I-SOFT –OB и се дозира по 50мл/м³. След изчерпване на приготвения реагент, съда остава празен и се дозират 3 * 100л от продута INSTANT I-SOFT –NB - 50мл/м³.
 • Реагент I-SOFT-ON

  Реагент I-SOFT-ON (2)

  Реагент I-SOFT-ON Продуктът – е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за водогрейни котли и бойлери. Продуктът INSTANT I-SOFT –ON е комбинация от специфични минерални соли запитки. обработка питейна вода с комбинирано антикорозионно и антинакипно действие. За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –ON се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид. От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 20 до 120 мл/м³. Реагента може да се използва за вода с твърдост до мг/л /33.6°dH/. При използване на дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –ON се разтваря в 20л вода. При твърдост до 10°dH -се дозира 40мл/м³. При твърдост над 10°dH – се дозира -100мл/м³. I-SOFT ON • Инхибитор на котлен камък и корозия с нелетливи кислородоотнемащи агенти. • Пречистване на водата в многофункционални бойлери и котли за топла вода.
 • РЕАГЕНТ I-SOFT-OV

  РЕАГЕНТ I-SOFT-OV (2)

  Реагент I-SOFT-OV

  Продуктът I-SOFT-OV– е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за парни котли и бойлери. е инхибитор на котлен камък и корозия с летливи кислородоотнемащи агенти е специално разработен отделяне разтвореният кислород в парни котли и пасивирането на металните повърхности, без отделяне на вредни би продукти и повишаване на рН. За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –OV се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид. От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 56 мл/м³ за всеки мг/л разтворен кислород. Дозирането се извършва чрез дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –OV се разтваря в 20л вода.