Сдвоени омекотителни системи AF-D-Performa-GE

При избор на омекотителна инсталация за непрекъснат работен режим, парни котли и други индустриални производствени процеси, решението е инсталация тип Дуплекс.

Има два варианта на работа на системата:

1.Инсталация тип High Flow – при които двете колони работят в паралел, когато едната инсталация е в процес на регенерация, втората подава омекотена вода.
2.Инсталация тип Twin Alternating – едната колона подава омекотена вода, а втората е в Stand By. При избор на омекотителна инсталация, трябва да се има предвид, не само производителността на час и твърдостта на водата, но и общият разход на денонощие.