Пропорционални дозиращи помпи DLX –VFT

Управление чрез получаване  на сигнал от импулсен водомер, се осигурява точно и прецизно дозиране на реагента, в зависимост от потока.
Eлектромагнитните дозиращи помпи се отличават с голям диапазон на приложение, с доказана надеждност и качество. Те дават идеално решение за дозиране на различни химически продукти, в зависимост от изискванията на технологията на процеса.
Използват се в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води – дозиране на натриев хипохлорит и хлор диоксид, обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др.