Инсталации за предпазване от котлен камък.

Инсталации за предпазване от котлен камък, биофилм и корозия, чрез прецизно дозиране на реагент – I-SOFT с различно приложение:
Как може да ви помогне дозирането на продуктите I-SOFT
В системите където обемът обработвана вода е много голям и използването на стандартните омекотителни инсталации, води до много висок разход на таблетирана сол, на помощ идва дозирането на реагента I-SOFT.
КАКВО Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕПАРАТА I-SOFT.

 • Питейна вода.
 • Технологична вода.
 • Отоплителни системи.
 • Топлообменници.
 • Климатична техника.
 • Охладителни кули.
 • Бойлери.
 • Парни котли.
 • Системи за обратна осмоза.
 • Дозиращи системи за I-SOFT

  Дозиращи системи за I-SOFT (4)

  Дозиращи системи за I-SOFT

  Дозиращи системи комплект с пропорционално дозиране, чрез управление с импулсен водомер,които дават възможност за прецизно дозиране, при променлив поток.Комплектът съдържа: Електромагнитна дозираща помпа DLX-VFT, импулсен водомер,съд за реагенти и датчик за ниво.
 • Реагенти I-SOFT

  Реагенти I-SOFT (9)

  INSTANT I-SOFT с добавка на силно концентрирани инхибитори на котлен камък, инхибитори на корозия, дисперсанти, поглъщащи кислород (летливи и нелетливи), биоциди (окисляващи и неокисляващи) за всякакви жилищни, промишлени или търговски приложения са доказано най-добрите екологично чисти и безопасни продукти, налични в индустрията за пречистване на вода.