РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДОЗИРАНЕ НА ХИМИКАЛИ

Резервоарите за химикали, са основна част от дозиращите системи. Дозиращата помпа засмуква реагента от резервоара и го дозира в тръбната система.