ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С ХЛОР ДИОКСИД
НАЙ-БЕЗОПАСНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОРЕН ДИОКСИД БЕЗВРЕДЕН ЗА ХОРАТА ,БЕЗОПАСЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Идеален начин да осигурите чистота на питейната вода е да използувате като дезинфектант хлор диоксид.Хлор диоксидът е високоефективен срещу всички видове микроби и има дълъг период на действие в системата, което означава, че той дезинфекцира дори без да се черпи вода.Голямото предимство на хлор диоксида пред другите дезинфектанти е неговата ефикасност срещу биофилм. Той разрушава съществуващия биофилм, като по този начин отстранява средата за развиване на легионела и предотвратява повторното му отлагане. По-голям ефект на забавено освобождаване за постигане на по-продължителна дезинфекция.Не се образуват токсични хлорамини (трихалогенни производни на метана)–(THM). Мирисът и вкусът на водата остават непроменени. Ключово преимущество на хлор диоксида е, че той атакува и унищожава както свободните патогени, така и биофилма.

Дезинфекция на вода с хлорен диоксид, цена и мнения

Употребата на хлор диоксид (ЦДС) за пречистване и дезинфекция на вода е открита още през 70-те години на ХХ век. През 2002 год. официално е разрешено ползването му за тази цел от Министерството на здравеопазването в България чрез БДС, както и в редица европейски страни, също и САЩ, Канада, Мексико и др.

Съществуват много и различни мнения за ползата от употребата на хлорен диоксид. Доверявайки се на годините опит и световни проучвания, със сигурност този дезинфектант е сред най-ефикасните и безопасни такива. Той се разгражда при употреба на напълно безопасни съставки - натриев хлорид, натриев хлорат, готварска сол. При пречистване на водата, дезинфектантът унищожава около 95% от вредните патогени, дори и Коронавирусът.

ЦДС се прилага широко в пречиствателни системи за питейна вода. Ще намерите консумативи с хлорен диоксид на цена в различни диапазони. Стойността му зависи от производителя, от формата на предлагане - готов разтвор или субстанция за разтваряне, от обема на опаковките и др.

Фирма Френел предлага дозиращи системи за пречистване на вода с хлорен диоксид с различен обем на дневна обработка на литър, с доказана надеждност и качество. На склад се поддържа асортимент от консумативи за тях, опаковки с хлорен диоксид, на цена - конкурентна за пазара.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 •  Дезинфекция на питейна вода
 • Охладителни кули и резервоари в болници и хотели
 • Профилактика срещу ЛЕГИОНЕЛА
 • Хранително вкусова промишленост – вода за производство на безалкохолни напитки и бира,изплакване на плодове и зиленчуци, кланници, третиране на тръбни системи
 • Селско стопанство: напоителни системи, питейна вода за животните
 • Третиране на отпадни води
 • Дезинфекция на плувни басеини

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРЕДИМСТВА:

 •  По- ефикасно и по-бързо биоцидно действие в сравнение с третирането с течен натриев хипохлорид
 •   Ефективен при работа в голям диапазон – рН – 4-10
 •   Ефикасно отстранява биофилм
 •   Микроорганизмите не развиват резистентност.

ПРЕДИМСТВА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • НЕ СЕ ОТДЕЛЯ СВОБОДЕН ХЛОР
 • НЕ ГЕНЕРИРА ВРЕДНИ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА КАТО ТРИХАЛОМЕТАНИ, ХАЛООЦЕТНИ КИСЕЛИНИ НЯМА СПЕЦИФИЧНА МИРИЗМА, ПОДОБРЯВА ЦВЕТА И ВКУСА НА ВОДАТА
Дозирането на хлор- диоксида се извършва с мембранни дозиращи помпи, получаващи сигнал от импулсен водомер. Хлор-диоксидът се доставя в два компонента, от които се приготвя 100л разтвор с концентрация 75%. Трайността на готовият разтвор е 30-45 дни. По тази причина е важно да изчислите месечният разход на хлор-диоксид и да приготвяте необходимото количество. Дозираните на хлор -диоксид за шоково третиране първите два месеца е 0,1мг/л. Постоянната дозировка е 0,05мг/л. Цената на компонентите за приготвяне на 100л разтвор е 360лв с ДДС