ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С ХЛОР ДИОКСИД
НАЙ-БЕЗОПАСНАТА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОРЕН ДИОКСИД БЕЗВРЕДЕН ЗА ХОРАТА ,БЕЗОПАСЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Идеален начин да осигурите чистота на питейната вода е да използувате като дезинфектант хлор диоксид.Хлор диоксидът е високоефективен срещу всички видове микроби и има дълъг период на действие в системата, което означава, че той дезинфекцира дори без да се черпи вода.Голямото предимство на хлор диоксида пред другите дезинфектанти е неговата ефикасност срещу биофилм. Той разрушава съществуващия биофилм, като по този начин отстранява средата за развиване на легионела и предотвратява повторното му отлагане. По-голям ефект на забавено освобождаване за постигане на по-продължителна дезинфекция.Не се образуват токсични хлорамини (трихалогенни производни на метана)–(THM). Мирисът и вкусът на водата остават непроменени. Ключово преимущество на хлор диоксида е, че той атакува и унищожава както свободните патогени, така и биофилма.

ПРИЛОЖЕНИЕ

 •  Дезинфекция на питейна вода
 • Охладителни кули и резервоари в болници и хотели
 • Профилактика срещу ЛЕГИОНЕЛА
 • Хранително вкусова промишленост – вода за производство на безалкохолни напитки и бира,изплакване на плодове и зиленчуци, кланници, третиране на тръбни системи
 • Селско стопанство: напоителни системи, питейна вода за животните
 • Третиране на отпадни води
 • Дезинфекция на плувни басеини

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРЕДИМСТВА:

 •  По- ефикасно и по-бързо биоцидно действие в сравнение с третирането с течен натриев хипохлорид
 •   Ефективен при работа в голям диапазон – рН – 4-10
 •   Ефикасно отстранява биофилм
 •   Микроорганизмите не развиват резистентност.

ПРЕДИМСТВА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • НЕ СЕ ОТДЕЛЯ СВОБОДЕН ХЛОР
 • НЕ ГЕНЕРИРА ВРЕДНИ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА КАТО ТРИХАЛОМЕТАНИ, ХАЛООЦЕТНИ КИСЕЛИНИ НЯМА СПЕЦИФИЧНА МИРИЗМА, ПОДОБРЯВА ЦВЕТА И ВКУСА НА ВОДАТА

Дозирането на хлор- диоксида се извършва с мембранни дозиращи помпи, получаващи сигнал от импулсен водомер.
Хлор-диоксидът се доставя в два компонента, от които се приготвя 100л разтвор с концентрация 75%. Трайността на готовият разтвор е 30-45 дни.
По тази причина е важно да изчислите месечният разход на хлор-диоксид и да приготвяте необходимото количество.
Дозираните на хлор -диоксид за шоково третиране първите два месеца е 0,1мг/л. Постоянната дозировка е 0,05мг/л.
Цената на компонентите за приготвяне на 100л разтвор е 300лв с ДДС