Промишлени омекотителни инсталации.

Твърдата вода създава проблеми в почти всички видове производство. По тази причина правилният подбор на омекотителна система за вода е много важен за работата и.При избора, трябва да се има пред вид твърдост на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата. Литрите смола са право пропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч, за да се постигне пълно омекотяване. Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващата глава.
В зависимост от изискванията на производството, можем да избираме – единична инсталация или дуплекс  / сдвоена/ омекотителна инсталация. При избор на омекотителна инсталация за непрекъснат работен режим, парни котли и други индустриални производствени процеси, решението е инсталация тип Дуплекс.
Ако нямате представа каква е твърдостта на водата, можете лесно да направите това изследване с Тест за определяне твърдост на водата OKT-1. прАко искате да научите повече за принципа на работа  на омекотителните инсталации – прочетете в КАК РАБОТЯТ ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Изберете категория и вижте продуктите

 • ЕДНОКОЛОННИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

  ЕДНОКОЛОННИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ (14)

  ЕДНОКОЛОННИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

  Правилният подбор на омекотителната система е много важен за работата и.При избора, трябва да се има пред вид твърдост на водата, скорост на йонообмена и пад на налягането в системата. Литрите смола са правопропорционални на твърдостта на водата (°H) и максимално часовият разход (м ³/ч), а скоростта на йонообмена, зависещ от размера на колоната, не трябва да превишава 25м/ч, за да се постигне пълно мекотяване. Какво имаме пред вид. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – регенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващата глава. Ако нямате представа каква е твърдостта на водата, можете лесно да направите това изследване с Тест за определяне твърдост на водата OKT-1. прАко искате да научите повече за принципа на работа  на омекотителните инсталации – прочетете в КАК РАБОТЯТ ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
 • СДВОЕНИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

  СДВОЕНИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ (12)

  СДВОЕНИ ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

  При избор на омекотителна инсталация за непрекъснат работен режим, парни котли и други индустриални производствени процеси, решението е омекотителна инсталация за вода  тип Дуплекс.

  Има два варианта:

  1.Инсталация тип High Flow – при които двете колони работят в паралел, когато едната инсталация е в процес на регенерация, втората подава омекотена вода. 2.Инсталация тип Twin Alternating – едната колона подава омекотена вода, а втората е в Stand By. При избор на омекотителна инсталация, трябва да се има предвид, не само производителността на час и твърдостта на водата, но и общият разход на денонощие. Например ако твърдостта е много висока, а необходимият дебит на час не е голям, се избира инсталация с по-голям обем смола. Ако изберем инсталация с по-малък обем смола – егенерацията, ще се извършва много често, което ще амортизира управляващата глава. Ако нямате представа каква е твърдостта на водата, можете лесно да направите това изследване с Тест за определяне твърдост на водата OKT-1. Ако искате да научите повече за принципа на работа  на омекотителните инсталации – прочетете в КАК РАБОТЯТ ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ