Дозиращите системи комплект с пропорционално дозиране, чрез управление с импулсен водомер,дават възможност за прецизно дозиране, при променлив поток.
Използват се в съвременната индустрия, както в основни, така и в спомагателни технологични процеси, водоснабдяването и пречистването на отпадни води – дозиране на натриев хипохлорит и хлор диоксид, обработката на продукти в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната индустрии, отоплителните и охладителните системи, системите за пречистване на вода в басейни и почистващи процеси в пивоварната, млечната и месната индустрии и др.