Инсталации с активен въглен.

Инсталациите с активен въглен са с управление по време.Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.Премахването на хлор и производните му от водата, са много важни не само за бита, но и за много сфери на индустрията. Те са задължителни в пред подготовката на системи за обратна осмоза, нанофилтрация и др. В тази категория са дадени някои ориентировъчни системи за дехлориране. За всички допълнителни изисквания за по-големи обеми на обработка на вода за отнемане на хлор е необходимо до се изпрати определено запитване.