Инсталации за цялата къща.

В тази категория, ще намерите продукти, които ще Ви помогнат за цялостно решение на проблемите с водата от сондаж,кладенец или от битовото водоснабдяване.

 • Механична филтрация.
 • Инсталации за дехлориране.
 • Системи за отнемане на желязо,манган, сероводород и омекотяване на водата – комбинирани в една инсталация.
 • Инсталации за отстраняване на нитратите.
 • Системи за ултрафилтрация

В спецификацията на всеки продукт, ще намерите информация за производителността и  техническите параметри.

 • Автоматични инсталации 3 в 1

  Автоматични инсталации 3 в 1 (1)

  Автоматични инсталации AF-3 в 1

  Автоматичните итсталации с управление по обем със среда ECOMIX, дава уникалната възможност да избегнем разходите, мястото и средствата да се монтират две инсталации.Едновременно ще бъдат отстранени от водата – твърдост, желязо и манган. Регенерацията се извършва с натриев хлорид. Разходът на сол е 120-150г/л смола. Разходът на вода за регенерация е 4-6 л /л смола. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВАТА НА ВХОДЯЩАТА ВОДА Твърдост – под 750 мг/л CaCO3 Желязо – под 15мг/л Манган – под 3мг/л Амоняк – под 4мг/л TDS – под 4000мг/л рН – 5-10 оптимална дълбочина на смолата – 800мм свободен обем в колоната – мин.40%
 • Инсталаци с активен въглен -AC-Kr

  Инсталаци с активен въглен -AC-Kr (8)

  Инсталаци с активен въглен -AC-Kr

  ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИНСТАЛАЦИЯ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН? Хлорът реагира с всички органични вещества, но особено с чувствителните биохимикали от типа на ненаситените масла, холестерола и витамините. Тази реакция се случва, когато храната е измита или приготвена, когато хлябът е готов,когато търговските фруктови сокове или млякото от соя се приготвят с такава вода, и същото това се случва във вашето тяло, ако пиете хлорирана вода.Всички или болшинството хлорни органични съединения, които са тествани показват, че са вредни за здравето.Факт е също, че нашият черен дроб не е пригоден да неутрализира хлорните химикали. Разглеждането на всички тези факти заедно, води до неизбежното заключение, че хлорираната вода уврежда нашето тяло,макар и неизвестно до каква степен. Има възможност да изберете напълно автоматизирана система с управление по време или система с промиване с трипътен тран.
 • Инсталации за отнемане на желязо, манган и арсен

  Инсталации за отнемане на желязо, манган и арсен (5)

 • Инсталации за отнемане на нитрати

  Инсталации за отнемане на нитрати (2)

  Инсталации за отнемане на нитрати.

  Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти. Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло. Можем да решим този проблем чрез използване на автоматични инсталации с йонообменна смола – силен анионит. Чрез Тест за проверка качеството на водата FXT-3-AQ – можете сами да определите съдържанието на нитрати във водата.
 • Инсталаций за отнемане на арсен

  Инсталаций за отнемане на арсен (2)

  Инсталаций за отнемане на арсен.

  Арсенът естествено присъства на високи нива в подземните води на редица държави. Арсенът е силно токсичен в неорганичната му форма. Замърсената вода, използвана за пиене, приготвяне на храна и напояване на хранителни култури, представлява най-голямата заплаха за общественото здраве. Дългосрочната експозиция на арсен в питейна вода и храна може да причини рак и кожни лезии. Той също така е свързан с ефекти на развитието, сърдечно-съдови заболявания, невротоксичност и диабет. Най-важното действие в засегнатите общности е предотвратяването на по-нататъшно излагане на арсен чрез осигуряване на безопасно водоснабдяване. В тази категория ще намерите няколко вида инсталации за премахване на арсен от питейната вода с адсорбент  GEN 102 -Гранулиран железен хидроксид за отстраняване на арсен от питейната вода.GEH 102 е базиран на високоефективен адсорбент - гранулиран железен хидроксид. Произведен по  патентован производствен процес, специално разработен за селективно отстраняване на арсен от питейната вода.Признат за високото си качество и чистота, адсорбента GEH 102 отговаря на всички изисквания на DIN EN 15029 за пречистване на питейна вода. В допълнение продукта  е сертифициран в съответствие със стандарт NSF / ANSI 61.
 • Мултимедийни филтри

  Мултимедийни филтри (4)

  Мултимедийни филтри. В много случаи сондажните води съдържат много механични примеси. Пречистване на водата е много важно условие за запазване на съоръженията и доброто качество на използваната в домакинството вода. За решаването на този проблем на помощ ни идва Мултимедийният филтър. Той може да бъде с автоматично управление по време или с ръчно управление с ръчен трипътен кран.Мултимедийният филтър съдържа различни фракции кварцов пясък. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода. Препоръчителни стойности на времето за промиване. Backwash – 10 мин Fast Rinse – 4-5 мин