Инсталации за цялата къща.

В тази категория, ще намерите продукти, които ще Ви помогнат за цялостно решение на проблемите с водата от сондаж,кладенец или от битовото водоснабдяване.

 • Механична филтрация.
 • Инсталации за дехлориране.
 • Системи за отнемане на желязо,манган, сероводород и омекотяване на водата – комбинирани в една инсталация.
 • Инсталации за отстраняване на нитратите.
 • Системи за ултрафилтрация

В спецификацията на всеки продукт, ще намерите информация за производителността и  техническите параметри.

 • Автоматични инсталации 3 в 1

  Автоматични инсталации 3 в 1 (1)

  Автоматични инсталации AF-3 в 1

  Автоматичните итсталации с управление по обем със среда ECOMIX, дава уникалната възможност да избегнем разходите, мястото и средствата да се монтират две инсталации.Едновременно ще бъдат отстранени от водата – твърдост, желязо и манган. Регенерацията се извършва с натриев хлорид. Разходът на сол е 120-150г/л смола. Разходът на вода за регенерация е 4-6 л /л смола. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВАТА НА ВХОДЯЩАТА ВОДА Твърдост – под 750 мг/л CaCO3 Желязо – под 15мг/л Манган – под 3мг/л Амоняк – под 4мг/л TDS – под 4000мг/л рН – 5-10 оптимална дълбочина на смолата – 800мм свободен обем в колоната – мин.40%
 • Инсталации за отнемане на арсен

  Инсталации за отнемане на арсен (2)

  Инсталаций за отнемане на арсен.

  Арсенът естествено присъства на високи нива в подземните води на редица държави. Арсенът е силно токсичен в неорганичната му форма. Замърсената вода, използвана за пиене, приготвяне на храна и напояване на хранителни култури, представлява най-голямата заплаха за общественото здраве. Дългосрочната експозиция на арсен в питейна вода и храна може да причини рак и кожни лезии. Той също така е свързан с ефекти на развитието, сърдечно-съдови заболявания, невротоксичност и диабет. Най-важното действие в засегнатите общности е предотвратяването на по-нататъшно излагане на арсен чрез осигуряване на безопасно водоснабдяване. В тази категория ще намерите няколко вида инсталации за премахване на арсен от питейната вода с адсорбент  GEN 102 -Гранулиран железен хидроксид за отстраняване на арсен от питейната вода.GEH 102 е базиран на високоефективен адсорбент - гранулиран железен хидроксид. Произведен по  патентован производствен процес, специално разработен за селективно отстраняване на арсен от питейната вода.Признат за високото си качество и чистота, адсорбента GEH 102 отговаря на всички изисквания на DIN EN 15029 за пречистване на питейна вода. В допълнение продукта  е сертифициран в съответствие със стандарт NSF / ANSI 61.
 • Инсталации за отнемане на желязо, манган и арсен

  Инсталации за отнемане на желязо, манган и арсен (10)

 • Инсталации за отнемане на нитрати

  Инсталации за отнемане на нитрати (2)

  Инсталации за отнемане на нитрати.

  Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти. Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло. Можем да решим този проблем чрез използване на автоматични инсталации с йонообменна смола – силен анионит. Чрез Тест за проверка качеството на водата FXT-3-AQ – можете сами да определите съдържанието на нитрати във водата.
 • Инсталации с активен въглен -AC

  Инсталации с активен въглен -AC (13)

  Инсталаци с активен въглен -AC

  ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИНСТАЛАЦИЯ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН? Хлорът реагира с всички органични вещества, но особено с чувствителните биохимикали от типа на ненаситените масла, холестерола и витамините. Тази реакция се случва, когато храната е измита или приготвена, когато хлябът е готов,когато търговските фруктови сокове или млякото от соя се приготвят с такава вода, и същото това се случва във вашето тяло, ако пиете хлорирана вода.Всички или болшинството хлорни органични съединения, които са тествани показват, че са вредни за здравето.Факт е също, че нашият черен дроб не е пригоден да неутрализира хлорните химикали. Разглеждането на всички тези факти заедно, води до неизбежното заключение, че хлорираната вода уврежда нашето тяло,макар и неизвестно до каква степен. Има възможност да изберете напълно автоматизирана система с управление по време или система с промиване с трипътен тран.
 • Мултимедийни филтри

  Мултимедийни филтри (4)

  Мултимедийни филтри. В много случаи сондажните води съдържат много механични примеси. Пречистване на водата е много важно условие за запазване на съоръженията и доброто качество на използваната в домакинството вода. За решаването на този проблем на помощ ни идва Мултимедийният филтър. Той може да бъде с автоматично управление по време или с ръчно управление с ръчен трипътен кран.Мултимедийният филтър съдържа различни фракции кварцов пясък. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода. Препоръчителни стойности на времето за промиване. Backwash – 10 мин Fast Rinse – 4-5 мин
 • Системи за ултрафилтрация с висока производителност

  Системи за ултрафилтрация с висока производителност (2)

  Системи за ултрафилтрация с висока производителност.

  Ако искате да пречистите водата в цялото жилище или да не монтирате отделна батерия на плота, Вашето решение е система за ултрафилтрация с висока производителност. Трапезна вода без отделяне на полезните минерали. Системите за ултрафилтрация , осигуряват абсолютна барирера срещу бактерии, някои вируси и частици с големина над 0,02мк, които обикновено се откриват в захранващата вода, но пропуска полезните минерали. Механизмът на мембраните за ултрафилтрация се различава от конвеционалните средства за обработка на вода. До-голяма степен качеството на филтрата не зависи от качеството на захранващата вода. Ето защо UF мембраните отговарят на критериите за абсолютна филтрация на вода. Освен това мембраните за ултрафилтрация са значително по-компактни, лесни са за обслужване и не се използват химикали. За разлика от мембраните за обратна осмоза не отделя полезните минерали от водата,не изхвърля отпадна вода на канал,което довежда до много по голямата производителност на капилярната мембрана.

  • Без химикали.
  • Без отпадна вода.
  • Без ел.захранване