Механични филтри за вода

Механичното филтриране на водата е много важно в много отрасли – във водопроводната врежа, в хранително-вкусовата индуктрия, винопроизводството, бутилиране на вода за питейни нужди,всички отрасли на промишлеността, в отоплителните системи, за защита на термопомпитеи др. В зависимост от изискванията за пречистване на водата, се подбира задържащата способност, производителността и типа на промиване на филтрите. Можете да изберете от филтри суправление по диференциално налягане, с управление по време и бързопочистващи се филтри за вода. Можете да изграждате каскадни системи с различна степен на филтрация.

 • ИНДУСТРИАЛНИ БЪРЗО ПОЧИСТВАЩИ СЕ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

  ИНДУСТРИАЛНИ БЪРЗО ПОЧИСТВАЩИ СЕ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА (19)

  ИНДУСТРИАЛНИ БЪРЗО ПОЧИСТВАЩИ СЕ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

  Широка гама от механични филтри с различна производителност и задържаща способност, дават възможност да се промият без да се спира потокът, чрез отваряне на дретиращият кран в долната част на филтъра.Намират приложение в индустрията, за всички видове производства, където има проблем с механичните примеси в захранващата система.
 • ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ (4)

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ

  Самопочистващият се механичен  филтър извършва автоматично промивка с програмиране  по време. Автоматичната промивка, спестява време и работна ръка.

  Програмиране на управлението:.

  1.Отключете управлението като задържите едновременно двете стрелки за 2 секунди. 2.Когато светодиода “ON” примигва – задайте времето за промивка на филтъра  – например – 60 сек. 3.Когато светодиода “OFF” – примигва – задайте времето между две промивки – например -720 мин – така филтърът ще се промива на всеки 12 часа.Ако е водата е много замърсена, програмирайте по-малък интервал – например -360мин – така филтърът ще се промива на 6 часа.
 • ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ (10)

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ

  Механичните промишлени филтри с управление по диференциално налягане играят съществена роля в работата на затворени системи,като защитават оборудването и осигуряват непрекъснат поток. Самопочистващите се филтри, работят на базата на диференциално налягане, в резултат на което, не се изисква постоянна поддръжка, намалява се разхода на вода за обратна промивка в сравнение с пясъчните филтри, филтрите със сменяеми елементи или самопочистващите се филтри с управление по време.
 • ФИЛТЪРИ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА SS304

  ФИЛТЪРИ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА SS304 (3)

  ФИЛТЪРИ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА SS304

  Фиилтърните колони, осигуряват филтриране на големи обеми течности, с възможност за избор на филтриращи елементи с различна задържаща способност и размери, в зависимост от изискванията за степен на филтрация. Производителност от 6-до 25м³/час.
 • Хидроциклонни филтри

  Хидроциклонни филтри (3)

  Хидроциклонни филтри.

  Циклонните филтри намират приложение за филтриране на вода от сондажи или кладенци където наличието на пясък във водата е голямо. Като цяло, циклоните се използват в системи с непрекъснат поток. Предимство на предлаганите циклонни филтри е че те са корозионно устойчиви, което позволява да се използват за пречистване на агресивни води. Производителноста на циклонните филтри е 15-52м³/час в зависимост от избрания присъединителен размер.

  Как работят циклонните филтри.

  Тяхната висока ефективност се дължи на трансформацията на водното налягане в центробежна сила, в следствие на което всички частици с по-голяма плътност от тази на водата полепват по стените на филтъра, и в последствие тези частици падат в долната част на филтъра в така наречения събирателен резервоар. Промиването на хидроциклонните филтри става ръчно посредством кран в долната част на събирателния резервоар. След циклонния филтър задължително се монтира фин мрежест или дисков филтър.