Механични филтри за вода

Механичното филтриране на водата е много важно в много отрасли – във водопроводната врежа, в хранително-вкусовата индуктрия, винопроизводството, бутилиране на вода за питейни нужди,всички отрасли на промишлеността, в отоплителните системи, за защита на термопомпитеи др. В зависимост от изискванията за пречистване на водата, се подбира задържащата способност, производителността и типа на промиване на филтрите. Можете да изберете от филтри суправление по диференциално налягане, с управление по време и бързопочистващи се филтри за вода. Можете да изграждате каскадни системи с различна степен на филтрация.

 • ИНДУСТРИАЛНИ БЪРЗО ПОЧИСТВАЩИ СЕ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

  ИНДУСТРИАЛНИ БЪРЗО ПОЧИСТВАЩИ СЕ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА (19)

  ИНДУСТРИАЛНИ БЪРЗО ПОЧИСТВАЩИ СЕ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

  Широка гама от механични филтри с различна производителност и задържаща способност, дават възможност да се промият без да се спира потокът, чрез отваряне на дретиращият кран в долната част на филтъра.Намират приложение в индустрията, за всички видове производства, където има проблем с механичните примеси в захранващата система.
 • ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ (7)

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ

  Самопочистващият се механичен  филтър извършва автоматично промивка с програмиране  по време. Автоматичната промивка, спестява време и работна ръка.

  Програмиране на управлението:.

  1.Отключете управлението като задържите едновременно двете стрелки за 2 секунди. 2.Когато светодиода “ON” примигва – задайте времето за промивка на филтъра  – например – 60 сек. 3.Когато светодиода “OFF” – примигва – задайте времето между две промивки – например -720 мин – така филтърът ще се промива на всеки 12 часа.Ако е водата е много замърсена, програмирайте по-малък интервал – например -360мин – така филтърът ще се промива на 6 часа.
 • ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ (4)

  ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ

  Механичните промишлени филтри с управление по диференциално налягане играят съществена роля в работата на затворени системи,като защитават оборудването и осигуряват непрекъснат поток. Самопочистващите се филтри, работят на базата на диференциално налягане, в резултат на което, не се изисква постоянна поддръжка, намалява се разхода на вода за обратна промивка в сравнение с пясъчните филтри, филтрите със сменяеми елементи или самопочистващите се филтри с управление по време.
 • ФИЛТЪРНИ КОЛОНИ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА SS304

  ФИЛТЪРНИ КОЛОНИ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА SS304 (3)

  ФИЛТЪРНИ КОЛОНИ ЗА ВОДА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА SS304

  Фиилтърните колони, осигуряват филтриране на големи обеми течности, с възможност за избор на филтриращи елементи с различна задържаща способност,брой  и размери, в зависимост от изискванията за степен на филтрация. Производителност от 6-до 25м³/час.
 • Хидроциклонни филтри

  Хидроциклонни филтри (3)

  Хидроциклонни филтри.

  Циклонните филтри намират приложение за филтриране на вода от сондажи или кладенци където наличието на пясък във водата е голямо. Като цяло, циклоните се използват в системи с непрекъснат поток. Предимство на предлаганите циклонни филтри е че те са корозионно устойчиви, което позволява да се използват за пречистване на агресивни води. Производителноста на циклонните филтри е 15-52м³/час в зависимост от избрания присъединителен размер.

  Как работят циклонните филтри.

  Тяхната висока ефективност се дължи на трансформацията на водното налягане в центробежна сила, в следствие на което всички частици с по-голяма плътност от тази на водата полепват по стените на филтъра, и в последствие тези частици падат в долната част на филтъра в така наречения събирателен резервоар. Промиването на хидроциклонните филтри става ръчно посредством кран в долната част на събирателния резервоар. След циклонния филтър задължително се монтира фин мрежест или дисков филтър.