Индустриални системи за обратна осмоза.

Индустриалните RO системи, чрез високо ефективните мембрани за обратна осмоза намират широко  приложение при производството но  полупроводници, фармацевтичната индустрия, хранително-вкусовата промишленост, при бутилиране, както и голямо разнообразие от други приложения.Методът на обратната осмоза, ни дава възможност за получаване на деминерализирана вода, без да се използва тежкото стопанство,за регенериране на смолите катионит и анионит с киселини и основи. За по-лесен избор на подходящата за Вас система за обратна осмоза -сме разделили типовете системи за обратна осмоза в четири категории.Във всяка категория, в спецификацията ще получите информация за моделите с различна производителност включени в нея, както и техническите параметри на системите за обратна осмоза.За правилната работа на индустриалните системи за обратна осмоза, е много важна пред подготовката на суровата вода. Суровата вода трябва да е без механични примеси, без хлор, омекотена и ако има наличие на желязо и манган, те трябва да бъдат отстранени. Добрата пред подготовка на суровата вода, ще осигури качествена работа на системата за обратна осмоза,  ще удължи живота на мембранните елементи, които са консуматив.

  • Полупромишлени системи за обратна осмоза

    Полупромишлени системи за обратна осмоза (4)

  • Промишлени системи за обратна осмоза

    Промишлени системи за обратна осмоза (3)

    Индустриалните RO системи, чрез високо ефективните мембрани за обратна осмоза намират широко приложение при производството но полупроводници, фармацевтичната индустрия, хранително-вкусовата промишленост, при бутилиране, както и голямо разнообразие от други приложения.Методът на обратната осмоза, ни дава възможност за получаване на деминерализирана вода, без да се използва тежкото стопанство,за регенериране на смолите катионит и анионит с киселини и основи. За по-лесен избор на подходящата за Вас система за обратна осмоза -сме разделили типовете системи за обратна осмоза в четири категории.Във всяка категория, в спецификацията ще получите информация за моделите с различна производителност включени в нея, както и техническите параметри на системите за обратна осмоза.За правилната работа на индустриалните системи за обратна осмоза, е много важна пред подготовката на суровата вода. Суровата вода трябва да е без механични примеси, без хлор, омекотена и ако има наличие на желязо и манган, те трябва да бъдат отстранени. Добрата пред подготовка на суровата вода, ще осигури качествена работа на системата за обратна осмоза, ще удължи живота на мембранните елементи, които са консуматив.