Мултимедийни филтри

В много производства, механичното пречистване на водата е много важно условие за запазване на съоръженията и доброто качество на продукта. За решаването на този проблем на помощ ни идва автоматичният мултимедиен филтър.
Автоматичният мултимедиен филтър съдържа различни фракции кварцов пясък и е с управление по време. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.
При програмирането на системата се задава:
– периодът между две промивки
– часът на обратната промивка
– време за обратна промивка / Backwash/
– време за бърза промивка / Fast Rinse/

Препоръчителни стойности на
времето за промиване.
Backwash – 10 мин
Fast Rinse – 4-5 мин