АБСОЛЮТНИ МЕМБРАННИ ФИЛТРИ

 

 

 

 

 

 

Диаграма на производителността за 10″ елемент.

Абсолютнитe мембранни филтри ZTEC-B са изработени от материал –Полиетерсулфон(PES).Мембранният филтър ZTEC-B осигурява пълна повтаряемост на порите на субмикронно ниво.Филтърът e напълно хидрофилен и при производството му не са използвани допълнителни материали, които биха променили вкуса на филтрираният разтвор.Филтърните елементи са със задържаща способност -0.2,0.45 и 0.65мк. Дължини -10, 20, 30 и 40″.Максимална работна температура -80°С.