Автоматични инсталации AF-3 в 1

Автоматичните итсталации с управление по обем със среда ECOMIX,
дава уникалната възможност да избегнем разходите, мястото и средствата да се монтират две инсталации.Едновременно
ще бъдат отстранени от водата – твърдост, желязо и манган. Регенерацията се извършва с натриев хлорид.
Разходът на сол е 120-150г/л смола.
Разходът на вода за регенерация е 4-6 л /л смола.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВАТА НА ВХОДЯЩАТА ВОДА
Твърдост – под 750 мг/л CaCO3
Желязо – под 15мг/л
Манган – под 3мг/л
Амоняк – под 4мг/л
TDS – под 4000мг/л
рН – 5-10
оптимална дълбочина на смолата – 800мм
свободен обем в колоната – мин.40%

Показване на един резултат

Показване на един резултат