Автоматични инсталации за отнемане на желязо, манган и арсен.

Инсталациите за отнемане на желязо, манган и арсен могат да бъдат с управление по време или с управление с ръчен трипътен кран.Инсталациите са заредени със специарно разработена среда Katalox Light® , произведена по уникална технология за покритие на ZEOSORB  с MnO2. Чрез този метод, медията е много по-лека,с много по- голяма повърхност и с по-дълъг живот в сравнение с останалите медии.Katalox Light® също така ефективно редуцира арсен, цинк, мед, олово.За отстраняване на много висока концентрация на елементите е препоръчително да се използва H2O2 като окислител.
Средата се подменя в период 7-10 години.