Много от нас имат желанието да монтират система за водата в кухнята-за да имаме възможност до имаме чиста и полезна вода в къщи, но монтирането на отделна чешмичка, понякога не ни устройва-тогава решението е да монтираме трипътен смесител. Елегантната смесителна батерия, с модерен дизайн , Ви дава възможност да съчетаете използването на топла, студена и филтрирана вода, без да монтирате отделна батерия за филтриращите системи за кухнята и системите за обратна осмоза.