Индустриални системи за вода.

Различните видове производство имат различни изисквания за филтриране и обработка на вода.
Механични филтри за вода:

 • Механични самопочистващи се филтри с управление по диференциално налягане.
 • Механични самопочистващи се филтри с управление по време.
 • Механични бързо почистващи се филтри.
 • Филтърни колони от неръждаема стомана с възможност за монтаж на различен брой филтриращи елементи-осигуряващи висока производителност.
 • Мултимедийни филтри за механично филтриране на вода.
  Филтри с активен въглен.
  Инсталации за отнемане на желязо и манган
  Инсталации за отнемане на нитрати.

  Комбинирани инсталации– съчетаващи няколко вида обработка на вода – например – омекотителни инсталации и отнемане на желязо и манган, сероводород, амоняк. Инсталациите се изчисляват и подбират в зависимост от анализа на входящата вода и технологичните изисквания.
  Филтърни елементи за микро филтрация.

  • Инсталации за отнемане на желязо и манган

   Инсталации за отнемане на желязо и манган (1)

   Инсталации за отнемане на желязо и манган.

   Автоматичните инсталации за отнемане на желязо и манган с управление по време, са заредени със специално разработена среда Katalox Light® , произведена по уникална технология за покритие на ZEOSORB  с MnO2. Чрез този метод, медията е много по-лека, с много по- голяма повърхност и с по-дълъг живот в сравнение с останалите медии.Katalox Light® също така ефективно редуцира арсен, цинк, мед, олово.За отстраняване на много висока концентрация на елементите е препоръчително да се използва H2O2 като окислител.Средата се подменя в период 7-10 години. Параметри на средата Katalox Light®
   Филтрарция Отнемане на следните елементи
   ≤ 3мк Желязо
   Мътност Манган
   Органика Сероводород
   Арсен
   Радий
   Тежки метали
   Радионуклиди
    
    
  • Инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3

   Инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3 (2)

   Инсталации за отнемане на нитрати AF-NO3.

   Нитратите постъпват в човешкия организъм чрез питейната вода и хранителните продукти. Допустимото количество на нитрати в питейната вода е до 50 mg/l. В някои населени места водата за питейно-битови нужди може да съдържа значително количество нитрати (главно от оттичащите се води от обработваеми земеделски площи). Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло. Можем да решим този проблем чрез използване на автоматични инсталации с йонообменна смола - силен анионит. Чрез Тест за проверка качеството на водата FXT-3-AQ - можете сами да определите съдържанието на нитрати във водата.
  • Инсталации за предпазване от котлен камък

   Инсталации за предпазване от котлен камък (13)

   Инсталации за предпазване от котлен камък.

   Инсталации за предпазване от котлен камък, биофилм и корозия, чрез прецизно дозиране на реагент - I-SOFT с различно приложение: Как може да ви помогне дозирането на продуктите I-SOFT В системите където обемът обработвана вода е много голям и използването на стандартните омекотителни инсталации, води до много висок разход на таблетирана сол, на помощ идва дозирането на реагента I-SOFT. КАКВО Е ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕПАРАТА I-SOFT.
   • Питейна вода.
   • Технологична вода.
   • Отоплителни системи.
   • Топлообменници.
   • Климатична техника.
   • Охладителни кули.
   • Бойлери.
   • Парни котли.
   • Системи за обратна осмоза.
  • Инсталации с активен въглен

   Инсталации с активен въглен (2)

   Инсталации с активен въглен.

   Инсталациите с активен въглен са с управление по време.Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.Премахването на хлор и производните му от водата, са много важни не само за бита, но и за много сфери на индустрията. Те са задължителни в пред подготовката на системи за обратна осмоза, нанофилтрация и др. В тази категория са дадени някои ориентировъчни системи за дехлориране. За всички допълнителни изисквания за по-големи обеми на обработка на вода за отнемане на хлор е необходимо до се изпрати определено запитване.

  • Механични филтри за вода

   Механични филтри за вода (34)

   Механични филтри за вода

   Механичното филтриране на водата е много важно в много отрасли - във водопроводната врежа, в хранително-вкусовата индуктрия, винопроизводството, бутилиране на вода за питейни нужди,всички отрасли на промишлеността, в отоплителните системи, за защита на термопомпитеи др. В зависимост от изискванията за пречистване на водата, се подбира задържащата способност, производителността и типа на промиване на филтрите. Можете да изберете от филтри суправление по диференциално налягане, с управление по време и бързопочистващи се филтри за вода. Можете да изграждате каскадни системи с различна степен на филтрация.
  • Микрофилтрация

   Микрофилтрация (10)

   Микрофилтрация.

   Микрофилтърните филтърни елементи са с размер на порите от 0.1 - 10 мк. Микрофилтърните мембранни елементи задържат всички бактерии. Само част от вирусите се задържат процеса на филтриране. Микро филтрирация може да се прилага в много различни процеси за обработка на вода, където диаметърът на частиците е по-голям от 0,1.  
  • Мултимедийни филтри

   Мултимедийни филтри (9)

   Мултимедийни филтри

   В много производства, механичното пречистване на водата е много важно условие за запазване на съоръженията и доброто качество на продукта. За решаването на този проблем на помощ ни идва автоматичният мултимедиен филтър. Автоматичният мултимедиен филтър съдържа различни фракции кварцов пясък и е с управление по време. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода. При програмирането на системата се задава: – периодът между две промивки – часът на обратната промивка – време за обратна промивка / Backwash/ – време за бърза промивка / Fast Rinse/ Препоръчителни стойности на времето за промиване. Backwash – 10 мин Fast Rinse – 4-5 мин
  • Резервни филтри

   Резервни филтри (15)

   Резервни филтри.

   Резервните филтърни елементи за филтър Cintropur, дават възможност за богат избор на задържаща способност на филтриращите елементи - 1,5,10,25,50,100 мк сменяеми елементи и 150 и 300мк за многократна употреба /перяеми/.