ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ

Самопочистващият се механичен  филтър извършва автоматично промивка с програмиране  по време. Автоматичната промивка, спестява време и работна ръка.

Програмиране на управлението:.

1.Отключете управлението като задържите едновременно двете стрелки за 2 секунди.
2.Когато светодиода “ON” примигва – задайте времето за промивка на филтъра  – например – 60 сек.
3.Когато светодиода “OFF” – примигва – задайте времето между две промивки – например -720 мин –
така филтърът ще се промива на всеки 12 часа.Ако е водата е много замърсена, програмирайте по-малък интервал – например -360мин – така филтърът ще се промива на 6 часа.