Битови UV стерилизатори.

UV съоръжение като средство за дезинфекция е екологично пестеливо и става все по-популярно.
UV съоръженията унищожават генетичната структура на микроорганизмите и правят невъзможно
тяхното размножаване. UV съоръженията ефективно премахват бактериите, вирусите и кистите и
особено важно е това, че убиват някои типове вируси, които са резистентни към конвенционалния
процес на хлориране.