Битови омекотителни системи.

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ОМЕКОТИТЕЛ НА ВОДА?

Твърдата вода, предизвиква доста неприятни ефекти,както при хората, така и във водопроводните инсталации и уредите. – Използваме много повече сапун, шампоани,прах за пране, изсушава косата и кожата. Отлаганията по батериите,мивките, душ кабините- изисква домакинята да отделя много от свободното си време за почистване.
Автоматичните омекотителни инсталации за вода, ще ни помогнат да решим този проблем. С приложената диаграма, ще улесним Вашият избор. Ако нямате представа каква е твърдостта на водата, можете лесно да направите това изследване с Тест за определяне твърдост на водата OKT-1. прАко искате да научите повече за принципа на работа  на омекотителните инсталации – прочетете в КАК РАБОТЯТ ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

 • Автоматични омекотителни системи-Logix

  Автоматични омекотителни системи-Logix (4)

  Брой жители  Твърдост -°dH *Месечен разход/м³/
  5-10 10-15 15-20 20-25  25-30
   4  AF-15-GE   AF-15-GE   AF-25-GE   AF-25-GE   AF-35-GE  28.8
   5   AF-15-GE   AF-15-GE   AF-25-GE   AF-25-GE   AF-35-GE  36.0
   6   AF-15-GE   AF-25-GE   AF-25-GE   AF-35-GE   AF-45-GE  43.2
   7   AF-25-GE   AF-25-GE   AF-35-GE   AF-45-GE   AF-45-GE  50.0
  *Изчислен на база разход 240л/ден на човек съгласно нормите по  Наредба №14. Данните за месечният разход на вода са ориентировъчни.При всеки потребител месечният разход е различен, т.е. при избора на омекотителна инсталация, можете да се ориентирате – не само по броя живущи, но и по месечният разход.
 • Автоматични омекотителни системи-Runxin

  Автоматични омекотителни системи-Runxin (4)

  Брой жители Твърдост -°dH *Месечен разход/м³/
  5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
  4 A-20-Rx A-20-Rx A-25-Rx A-25-Rx A-33-Rx 28.8
  5 A-20-Rx A-20-Rx A-25-Rx A-25-Rx A-33-Rx 36.0
  6 A-20-Rx A-25-Rx A-25-Rx A-33-Rx A-40-Rx-M 43.2
  7 --- --- --- --- --- 50.0
  *Изчислен на база разход 240л/ден на човек съгласно нормите по Наредба №14. Данните за месечният разход на вода са ориентировъчни.При всеки потребител месечният разход е различен, т.е. при избора на омекотителна инсталация, можете да се ориентирате – не само по броя живущи, но и по месечният разход.
 • Автоматични омекотителни системи-Компакт

  Автоматични омекотителни системи-Компакт (6)

  Автоматични омекотителни системи-Компакт

  Брой жители Твърдост -°dH *Месечен разход/м³/
  5-10 10-15 15-20 20-25 25-30
  3 A-10-Rx-CE A-10-Rx-CE A-20-Rx-CE A-20-Rx-CE A-25-Rx-CE 21.6
  4 A-10-Rx-CE A-20-Rx-CE A-20-Rx-CE A-25-Rx-CE A-25-Rx-CE 28.8
  5 A-10-Rx-CE A-20-Rx-CE A-20-Rx-CE A-25-Rx-CE --- 36.0
  *Изчислен на база разход 240л/ден на човек съгласно нормите по Наредба №14. Данните за месечният разход на вода са ориентировъчни.При всеки потребител месечният разход е различен, т.е. при избора на омекотителна инсталация, можете да се ориентирате – не само по броя живущи, но и по месечният разход.
 • Автоматични омекотителни системи-Мини

  Автоматични омекотителни системи-Мини (7)

  Автоматични омекотителни системи-Мини.

  Твърдата вода, предизвиква доста неприятни ефекти,както при хората, така и във водопроводните инсталации и уредите. – Използваме много повече сапун, шампоани,прах за пране, изсушава косата и кожата. Отлаганията по батериите,мивките, душ кабините- изисква домакинята да отделя много от свободното си време за почистване.

  Автоматичните омекотителни системи за вода-мини,

  ще ни помогнат да решим този проблем. С приложената диаграма, ще улесним Вашият избор. Ако нямате представа каква е твърдостта на водата, можете лесно да направите това изследване с Тест за определяне твърдост на водата OKT-1. Ако искате да научите повече за принципа на работа на омекотителните инсталации – прочетете в КАК РАБОТЯТ ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ *Изчислен на база разход 240л/ден на човек съгласно нормите по Наредба №14. Данните за месечният разход на вода са ориентировъчни.При всеки потребител месечният разход е различен, т.е. при избора на омекотителна инсталация, можете да се ориентирате – не само по броя живущи, но и по месечният разход.