UV стерилизация на питейни води

 • Чрез UV стерилизация се унищожава генетичната структура на микроорганизмите и се прави невъзможно тяхното размножаване.
 • Ефективно се премахват бактериите, вирусите и кистите.
 • Особено важно е, че с този метод се убиват някои типове вируси, които са резистентни към конвенционалния процес на хлориране.
 • Ефектът на дезинфекция при UV стерилизацията е в обхват 205 – 315 nm. Използваните нисконатоварени живачни продукти излъчват вълни с дължина 254 nm, които са много близо до максималния ефект на дезинфекция (260 nm).
 • UV стерилизацията като средство за дезинфекция е екологично,компактно и става все по-популярна.
 • Битови UV стерилизатори

  Битови UV стерилизатори (10)

  Битови UV стерилизатори. UV съоръжение като средство за дезинфекция е екологично пестеливо и става все по-популярно. UV съоръженията унищожават генетичната структура на микроорганизмите и правят невъзможно тяхното размножаване. UV съоръженията ефективно премахват бактериите, вирусите и кистите и особено важно е това, че убиват някои типове вируси, които са резистентни към конвенционалния процес на хлориране.
 • Промишлени UV стерилизатори

  Промишлени UV стерилизатори (14)

  Промишлени UV стерилизатори.

  Бактериалната обработка на водата  със системи за UV дезинфекция е популярен, високо ефективен и лесен за приложение метод, за предпазване на водата от живите организми. Методът се използва в хиляди офиси,търговски сгради, промишлени инсталации и др.В сравнение с другите методи на бактериална обработка, UV дезинфекцията е по-здравословна и по-лесна за употреба и няма остатъчни би продукти.UV вълните с дължина на вълната 254 nm са със силно антибактериално действие и физически убиват микроорганизмите, чрез промяна или прекъсване на тяхното ДНК и РНК, ефективно и без химикали.За правилната работа на съоръженията за UV дезинфекция е много важно да се спазват изискванията за качествата на водата която ще се обработва: Външна температура – 2-45оС Желязо: ≤0,3ррм (0.3мг/л) Твърдост ≤ 120мг/л Мътност ≤ 1NTU Манган ≤ 0,05мг/л
 • Резервни елементи за UV стерилизатори

  Резервни елементи за UV стерилизатори (18)

  Резервни елементи за UV стерилизатори.

  В тази категория ще намерите UV излъчватели, захранване за UV стерилизатори за бактериална обработка на вода, кварцови стъкла и "О" пръстени за кварцовите стъкла.