Системи за ултрафилтрация с висока производителност.

Ако искате да пречистите водата в цялото жилище или да не монтирате отделна батерия на плота, Вашето решение е система за ултрафилтрация с висока производителност. Трапезна вода без отделяне на полезните минерали. Системите за ултрафилтрация , осигуряват абсолютна барирера срещу бактерии, някои вируси и частици с големина над 0,02мк, които обикновено се откриват в захранващата вода, но пропуска полезните минерали. Механизмът на мембраните за ултрафилтрация се различава от конвеционалните средства за обработка на вода. До-голяма степен качеството на филтрата не зависи от качеството на захранващата вода. Ето защо UF мембраните отговарят на критериите за абсолютна филтрация на вода. Освен това мембраните за ултрафилтрация са значително по-компактни, лесни са за обслужване и не се използват химикали.
За разлика от мембраните за обратна осмоза не отделя полезните минерали от водата,не изхвърля отпадна вода на канал,което довежда до много по голямата производителност на капилярната мембрана.

  • Без химикали.
  • Без отпадна вода.
  • Без ел.захранване