Реагент I-SOFT-OV

Продуктът I-SOFT-OV– е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за парни котли и бойлери. е инхибитор на котлен камък и корозия с летливи кислородоотнемащи агенти е специално разработен отделяне разтвореният кислород в парни котли и пасивирането на металните повърхности, без отделяне на вредни би продукти и повишаване на рН.
За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –OV се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид.
От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 56 мл/м³ за всеки мг/л разтворен кислород.
Дозирането се извършва чрез дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –OV се разтваря в 20л вода.