Дозиращи помпи с ръчно управление –DLX-MA.

Дозиращите електромагнитни помпи с ръчно управление имат две конфигурации:

Тип DLX-MA – за стенен монтаж
Тип DLX-MA/B – за монтаж на основа
Дозиращите помпи с ръчно управление DLX-MA – намират приложение за дозиране на различни течности и химикали, там където потокът е постоянен и има
възможност дозирането да се извършва в два диапазона 0-20% или 0-100%.