Нов тип омекотителни инсталации-UP-FLOW.

Ново поколение омекотителни инсталации LOTUS и FUTURA – с модерен и стилен дизайн,  тип на регенерация UP-FLOW , осигуряващи 30% по-малка консумация на сол, вода за регенерация и ел.енергия, изключително тихи, осигуряващи пълен комфорт.

Цветен LCD дисплей.

Бай-пас – осигуряващ лесен монтаж.При възникване на проблем с инсталацията, прехвърляте на бай-пас и имате вода до отстраняване на повредата.

 

 

Регулиране на твърдостта на изходящата вода. Препоръчителната твърдост на омекотената вода е между 4 и 5°dH или 89 ррм. Инсталациите позволяват регулиране на изходящата твърдост по два начина.

В дясната страна на управляващата глава има винт – със завъртане по посока на часовниковата стрелка – увеличавате твърдостта, до желаната стойност.

 

Чрез регулиране с бай-паса.

 

 

  • Регулирането на твърдостта на изходящата вода, Ви дава възможност за личен избор. Това ще доведе до намаляване количеството на натрий във водата и допълнетелна икономия на разхода на сол и вода за регенерация.
  • Твърдата вода води до нежелани ефекти,както при хората, така и във водопроводните инсталации  и уредите.Твърдата вода образува котлен камък във водопроводната система. Натрупаният котлен камък върху нагревателите на бойлерите нарушава топлообмена. В резултат се използва много повече ток за затопляне на водата и накрая те изгарят Използваме много повече сапун, шампоани,прах за пране.
    За решаване на този проблем ние монтираме омекотителни инсталации за вода.
  • Но има клиенти,които имат проблем с количеството вода,което се изхвърля по време на регенерация. Този нов процес на регенерация, ни позволява да се справим с този проблем.
  • Не трябва да забравяме и разхода на сол за една регенерация, регенерацията UP-FLOW-намалява разхода на сол с 30%.