Реагент I-SOFT-ON
Продуктът – е специално разработен за предотвратяване натрупването на котлен камък с приложение за водогрейни котли и бойлери.
Продуктът INSTANT I-SOFT –ON е комбинация от специфични минерални соли запитки. обработка питейна вода с комбинирано антикорозионно и антинакипно действие.
За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –ON се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид.
От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 20 до 120 мл/м³.
Реагента може да се използва за вода с твърдост до мг/л /33.6°dH/.
При използване на дозиращи системи с управление с импулсен водомер 1кг INSTANT I-SOFT –ON се разтваря в 20л вода.
При твърдост до 10°dH -се дозира 40мл/м³.
При твърдост над 10°dH – се дозира -100мл/м³.
I-SOFT ON • Инхибитор на котлен камък и корозия с нелетливи кислородоотнемащи агенти.
• Пречистване на водата в многофункционални бойлери и котли за топла вода.