Автоматични омекотителни системи-Компакт без пропускане на вода по-време на регенерация. При този тип инсталации, по време на регенерация в жилището няма вода.
От една страна, това може да създаде проблеми за някои потребилери, но от друга страна – системата – не се пълни с твърда вода. Това е решение, което зависи изцяло от клиента. Нашата задача е да обясним предимствата и недостатъците на избраната от тях система.