Реагент I-SOFT-OB
Продуктът I-SOFT-OB е разработен за шоково третиране на тръбни системи. Реагентът I-SOFT-OB е много силен биоцид,
с окислителен потенциал – 1,8. В сравнение с хлора и хлор диоксид, чиито окислителен потенциал е съответно 1,36 и 1,96. В охладителните кули,където има бактериално замърсяване и наличие на легионела, продуктът-I-SOFT-OB е най- доброто решение.
За понижаване на разходите за транспорт, продуктът INSTANT I-SOFT –OB се предлага в разфасовки по 1кг и 5 кг в прахообразен вид.
От реагента се приготвя 5% разтвор, който се дозира 50 мл/м³.
Внимание: Продуктът INSTANT I-SOFT –OB се прилага в пропорция 1:3 с продуктът INSTANT I-SOFT –NB.
1. Приготвя се 100л 5% разтвор на INSTANT I-SOFT –OB и се дозира по 50мл/м³. След изчерпване на приготвения реагент, съда остава празен и се дозират 3 * 100л от продута
INSTANT I-SOFT –NB – 50мл/м³.

Показване на един резултат

Показване на един резултат