Автоматични омекотителни системи-Компакт -с пропускане на вода по-време на регенерация. При този тип омекотитлни инсталации, когато системата влезе в регенерация, системата пропуска твърда вода. По този начин, винаги има захранване с вода.