Инсталации за отнемане на желязо и манган.

Автоматичните инсталации за отнемане на желязо и манган с управление по време, са заредени със специално разработена среда
Katalox Light® , произведена по уникална технология за покритие на ZEOSORB  с MnO2. Чрез този метод, медията е много по-лека, с много по- голяма повърхност и с по-дълъг живот в сравнение с останалите медии.Katalox Light® също така ефективно редуцира арсен, цинк, мед, олово.За отстраняване на много висока концентрация на елементите е препоръчително да се използва H2O2 като окислител.Средата се подменя в период 7-10 години.

Параметри на средата Katalox Light®

Филтрарция Отнемане на следните елементи
≤ 3мк Желязо
Мътност Манган
Органика Сероводород
Арсен
Радий
Тежки метали
Радионуклиди

 

 

Показване на един резултат

Показване на един резултат