Хидроциклонни филтри.

Циклонните филтри намират приложение за филтриране на вода от сондажи или кладенци където наличието на пясък във водата е голямо. Като цяло, циклоните се използват в системи с непрекъснат поток. Предимство на предлаганите циклонни филтри е че те са корозионно устойчиви, което позволява да се използват за пречистване на агресивни води. Производителноста на циклонните филтри е 15-52м³/час в зависимост от избрания присъединителен размер.

Как работят циклонните филтри.


Тяхната висока ефективност се дължи на трансформацията на водното налягане в центробежна сила, в следствие на което всички частици с по-голяма плътност от тази на водата полепват по стените на филтъра, и в последствие тези частици падат в долната част на филтъра в така наречения събирателен резервоар. Промиването на хидроциклонните филтри става ръчно посредством кран в долната част на събирателния резервоар.
След циклонния филтър задължително се монтира фин мрежест или дисков филтър.