Инсталацията с активен въглен е с управление по време.Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.
При програмирането се задават следните параметри:
Текущ час.
Дни между обратната промивка.
Час на обратната промивка.
Време за обратна промивка / Backwash/.
Време за бърза промивка /Fast Rinse/
Препоръчителни стойности на времето за промиване.
Backwash – 10 мин.
Fast Rinse – 4-5 мин.
Филтърът активен въглен отнема до 99% от хлора във водата.Премахва неприятният вкус и мирис, който се получава от органичните замърсители, отлаганията по тръбите и бактериалната обработка с натриев хипохлорит.
ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИНСТАЛАЦИЯ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН?

Хлорът реагира с всички органични вещества, но особено с чувствителните биохимикали от типа на ненаситените масла, холестерола и витамините. Тази реакция се случва, когато храната е измита или приготвена, когато хлябът е готов,когато търговските фруктови сокове или млякото от соя се приготвят с такава вода, и същото това се случва във вашето тяло, ако пиете хлорирана вода.Всички или болшинството хлорни органични съединения, които са тествани показват, че са вредни за здравето.Факт е също, че нашият черен дроб не е пригоден да неутрализира хлорните химикали. Разглеждането на всички тези факти заедно, води до неизбежното заключение, че хлорираната вода уврежда нашето тяло,макар и неизвестно до каква степен.
ПРЕДИМСТВА на Автоматична инсталация с активен въглен AC-T:

  • Всички процеси са напълно автоматични.
  • Активният въглен се подменя на три години което намалява разходите за консумативи.