В много случаи сондажните води съдържат много механични примеси, наличието на които поврежда уредите и предизвиква неприятни отлагания по мивките, плочките, измитите съдове. За решаването на този проблем на помощ ни идва мултимедийният филтър.
Мултимедийнеят филтър съдържа различни фракции кварцов пясък и е с ръчно управление с ръчен трипътен кран. Периодът между две промивки е в зависимост от качествата на входящата вода.
Препоръчителни стойности на
времето за промиване.
Backwash – 10 мин
Fast Rinse – 4-5 мин