ИНДУСТРИАЛНИ МЕХАНИЧНИ ФИЛТРИ С УПРАВЛЕНИЕ ПО ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ

Механичните промишлени филтри с управление по диференциално налягане играят съществена роля в работата на затворени системи,като защитават оборудването и осигуряват непрекъснат поток.
Самопочистващите се филтри, работят на базата на диференциално налягане, в резултат на което, не се изисква постоянна поддръжка, намалява се разхода на вода за обратна промивка в сравнение с пясъчните филтри, филтрите със сменяеми елементи или самопочистващите се филтри с управление
по време.